Knjižnica OŠ Šmihel 07 393 51 25
 

Knjižna razstava ob slovenskem kulturnem prazniku

Naša knjižničarka Marjetka Dragman je ob slovenskem kulturnem prazniku v knjižnici pripravila knjižno razstavo, kjer je na klopeh v obliki okljuka reke Krke razstavila knjige avtorjev, ki so na različne načine povezani z Novim mestom. Že verz na vratih in vstop v knjižnico nam je nakazal okljuk reke Krke in bogato razstavo.

 

»Tiha in nema se vije krog mesta

in ga objema kot ljubica zvesta …«

  Dragotin Kette

 

V petek, 12. februarja, je knjižničarka lepo sprejela drugošolce podaljšanega bivanja z učiteljico in jih popeljala po knjižni razstavi. Najprej smo se ustavili ob knjigi Janeza Vajkarda Valvasorja z naslovom Slava vojvodine Kranjske, v kateri avtor opiše tudi Rudolfswerth. Marsikaj zanimivega je torej knjižničarka povedala o polihistorju, ki je živel v 17. stoletju. Potem smo si ogledali knjige Franceta Prešerna, spoznali njegovo življenja, nato pa vse avtorje knjig ter umetnike, ki so živeli in ustvarjali v Novem mestu. To so Dragotin Kette, Janez Trdina, Slavko Grum, Miran Jarc, Ilka Vašte, Leon Štukelj, Vladimir Lamut, Božidar Jakac, Pia in Pino Mlakar, Jože Dular, Ivanka Mestnik, Mitja Sočič, Smiljan Trobiš in drugi. Ugotovili smo, da se veliko novomeških ulic imenuje po literatih (Trdinova ulica, Ulica Mirana Jarca, Lebanova, Ulica Slavka Gruma, Lamutova ulica, Ulica Ilke Vaštetove, Župančičevo sprehajališče …) pa ustanove (Knjižnica Mirana Jarca, Kulturni center Janeza Trdine, Glasbena šola Marjana Kozine, Športna dvorana Leona Štuklja …). Zelo zanimivo je bilo prisluhniti knjižničarki in tako spoznati naše mesto preko ustvarjalcev. Z obiskom in ogledom razstave smo se veliko naučili in še bolje spoznali naše mesto, saj je bila ura v knjižnici poučna, zanimiva in bogata.

 

Zapisala in fotografirala učiteljica Helena Murgelj

 

 

 
 

Več prispevkov iz Novice

 
 

Deli