Koristne povezave

BRALNA ZNAČKA: http://www.bralnaznacka.si/

BRALNE IGRE, KONCENTRACIJA IN USMERJANJE POZORNOSTI, BRALNO RAZUMEVANJE, VIDNO SLEDENJE IN ZAZNAVANJE: http://devetka.net

BRANJE, PISANJE, POŠTEVANKA…: http://www.zupca.net/

BRITANNICA: http://www.britannica.com/

COBISS: http://cobiss.si/

DEDI – ENCIKLOPEDIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NA SLOVENSKEM http://www.dedi.si/

DIGITALIZIRANA KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENSKIH POKRAJIN http://www.kamra.si/

DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE – DLIB.SI – http://www.dlib.si

DOLENJSKI LIST: http://www.dolenjskilist.si/si/

DOLENJSKI MUZEJ: http://www.dolenjskimuzej.si/si/

DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI: http://www.drustvo-bravo.si/portal/

EUROPEANA – DIGITALNA KNJIŽNICA EVROPE http://www.europeana.eu/portal/

INTERAKTIVNE VAJE ZA VSA PREDMETNA PODROČJA: http://www2.arnes.si/~osljjk6/index.htm

KAKO SE UČIM? http://www.otroci.org/

KNJIŽNICA MIRANA JARCA: http://www.nm.sik.si/si/

LONELY PLANET: http://www.lonelyplanet.com/

MEŠANE DIDAKTIČNE IGRE IN SPLETNE NALOGE ZA VSE PREDMETE: http://devetka.net/

MUZEJI IN GALERIJE V SLOVENIJI: http://http://muzeji-galerije.si

NARODNA UNIVERZITETNA KNJIŽNICA – NUK – http://www.nuk.uni-lj.si/

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA – http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

SLOVARSKE IN BESEDILNE ZBIRKE: http://bos.zrc-sazu.si/

SPLETNI SLOVARJI: http://evroterm.gov.si/slovar/

UČNI LISTI, GRAFOMOTORIKA, SPLETNE VAJE IN IGRE: http://www.otroci.org/

WIKIPEDIA: http://sl.wikipedia.org