Kontaktni podatki

Knjižničarka: Marjetka Dragman, univ. dipl. bibl.

tel. 07 39 35  125

marjetka.dragman@os-smihel.si

knjiznica.os-smihel@guest.arnes.si