UČBENIŠKI SKLAD

Uporabniki učbeniškega sklada so vsi učenci OŠ Šmihel.

V začetku šolskega leta prejmejo učbenike v brezplačno izposojo.

Z njimi morajo ravnati skrbno in odgovorno.

Ob zaključku šolskega leta ali ob prepisu na drugo šolo morajo učbenike vrniti.

V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020) mora učenec plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Marjetka Dragman, upravljalka učbeniškega sklada